logo Instagram Twitter Facebook Facebook Twitter Facebook Twitter Facebook Twitter

CSS Dropdown Menu Generator Css3Menu.com

Clybiau

 

Clwb Drama
Sesiynau drama a chyfle i gael lot o hwyl lle mae plant a phobol ifanc yn gweithio efo’i gilydd i ddatblygu sgiliau perfformio a thrwy hynny’n magu hyder a sgiliau cymdeithasol a llawer mwy. Drwy chwarae gemau drama a gwneud gwaith byrfyfyr mae pobl ifanc yn gallu dysgu am eu hunain a'r byd o'u cwmpas a chael hwyl a mwynhau eu hunain ar yr un pryd.

Bob Nos Fawrth yn ystod tymor yr ysgol.
Blynyddoedd 3 - 6 - Amser: 3:45 - 4:45
Blynyddoedd 7 - 10 - Amser: 5:00 - 6:00

Gwersi Gitar a Dryms
Lle i tua 10 o blant/pobol ifanc yn unig ac mae rhestr aros.
Gwersi gitar a gwersi drymio unigol ar gyfer plant Blwyddyn 4+. Mae cynllun benthyg gitar am ddim ar gyfer rheini sy'n cael gwersi er mwyn rhoi cyfle i bawb ymarfer adra!

Bob Nos Fawrth yn ystod tymor yr ysgol.
Gwersi unigol 20 munud o hyd wedi'u hamserlennu rhwng 3:45 a 7.30

Clwb Celf
Sesiynau celf weledol sy'n cynnig amser i blant a phobl ifanc fynegi eu hunain efo paent, lliwiau, clai, tecstiliau a phob math o ddefnyddiau wrth weithio ar ddarnau unigol a darnau ar y cyd a phrosiectau mwy. O dro i dro daw cyfleoedd i gyd-weithio ag asiantaethau eraill sy'n arwain at arddangosfeydd cyhoeddus.

Bob nos Fawrth yn ystod tymor ysgol.
Blynyddoedd 0 - 2 Amser: 3.45 - 4.30 (croeso i rieni/gwarcheidwad i aros hefo'u plant)
Blynyddoedd 3 - 6 Amser: 4.45 - 5.45
Blynyddoedd 7 - 10 Amser: 6.00 - 7.00Gwefan gan delwedd

 

Twitter Facebook